a c i d

จับเอาประสบการณ์จริง
อันยุ่งเหยิง มาล้อเล่น !!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ด้วยลายเส้นที่ติดตัวมา
ตั้งแต่อดีต

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผสมกับความ DARK
ในปัจจุบัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

กลายเป็น
เสื้อที่สวมใส่แล้วรู้สึก ... -_-"
ยันอนาคต

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

แวะเยี่ยมชม
ผลงานอื่นๆ ได้ที่ ..


www.acidportfolio.com


. . . . . . . . . . . . . . . . . .